Hodnoty a sociální odpovědnost

Hodnoty a společenská odpovědnost (CSR)

Jsme si vědomi naší zodpovědnosti vůči komunitě a veškeré naše aktivity řídíme společensky odpovědným způsobem, který respektuje potřeby zákazníků, zaměstnanců a dalších zúčastněných stran.

Životní prostřední

Naše společnost se zaměřuje na profesionální výrobu ocelových konstrukcí a svařenců.  Abychom minimalizovali dopad naší činnosti na životní prostředí, využíváme moderní vybavení a pečlivě stanovujeme procesy ve výrobě. Zavazujeme se dodržovat ekologické zákony a předpisy.

Naši zaměstnanci

Jednou z našich největších konkurenčních výhod je kvalita našich zaměstnanců. Podporujeme vzdělávání, odborné přípravy a specializovaná školení. Máme silný závazek pro vytváření rovných pracovních podmínek, které jsou založeny na spravedlnosti, spolehlivosti a vzájemném respektu.

Bezpečnost práce

Zdravé a bezpečné pracovní prostředí pro všechny naše zaměstnance je - a vždy bude - jedna z našich hlavních priorit.

Obchodní etika

Naše společnost se zavazuje dodržovat vysoké etické standardy v rámci celé společnosti a očekává stejný závazek od svých zaměstnanců, zákazníků a dodavatelů. Naši pověst považujeme za důležitou pro náš budoucí obchodní úspěch a netolerujeme  žádnou formu úplatkářství, korupce či podvodu.

Podporujeme

Za nedílnou součást naší společenské odpovědnosti (CSR) považujeme investování do komunity, ve které žijeme a pracujeme. 30% našeho marketingového rozpočtu je každoročně vyčleněno na podporu institucí či organizací, které mají různý společenský přínos.